Print

Elitekoncept

Støttestruktur 2018 - Elite beachvolleyball i Danmark

Projektstøtte
Projektstøtten til de enkelte par i 2018 omlægges til fordel for en mere central og kordineret styring, bl.a. gennem råd og vejledning fra Elitechefen og to National coaches - en for henholdsvis dame- og  herrespillere.
Det er et ønske om, at udvikle et bedre og mere understøttet træningsmiljø og sikre en mere strategisk og langsigtet deltagelse i internationale stævner.
Der tildeles ikke længere "personlig" trænerstøtte til enkelte hold, men der tildeles økonomisk støtte til international turneringsdeltagelse og ekstra sparring og træning for de udtagne spillere, som de nationale coaches er ansvarlige for.

Målet er oparbejdelse af en kompetent gruppe af spillere med højt niveau, ambitioner og stort engagement.
Hertil tilknyttes trænere der, primært i kraftcenterregi, kan stå for den løbende udvikling af vores bedste spillere, talenter og ungdomslandsholdsemner.

Vurderingen er, at spillerne vil få mere ud af en centralisering af denne del.
På længere sigt ønskes en styrkelse af en landstrænerfunktion.

Spillere med ambitioner om at spille på internationalt plan skal præsentere deres ambitioner, engagement og mål for en af de nationale coaches senest d. 20. marts.

Kraftcentre
Det daglige talentarbejde og udviklingsarbejde for vores bedste spillere vil fortsat ske i de 2 kraftcentre i Odense og København drevet af de 2 klubber OBVK og CPH Beach. Kraftcentrene drives i samspil mellem klubberne, VD og de lokale eliteorganisationer. Spillerne bidrager desuden med egenbetaling.

Ved etablering af en "landstrænerenhed", sikres en bedre koordinering og samlet retning.

Den sportslige styring styrkes med en koordinerende "landstrænerenhed", som består af:

  • Elitechef
  • Beachvolleyball-koordinator
  • National coach herrer
  • National coach damer
  • Talentchef

Dertil knyttes flere kompetencepersoner og trænere i kraftcentrene.

Elite Beachvolleyball stab

 Navn  Titel  Ansvarsområder
Anders Hoyer
alhoyer@hotmail.com
Elitechef

Rådgivning af støttede hold i forhold til træning og turneringsdeltagelse. Primært i starten af sæsonen.
Tildeling af støtte (i samarbejde med landstrænerenheden)
Udtagelse til Continental Cup (i samarbejde med landstrænerenheden)
Sparringspartner Talentchef
Sparringspartner National coaches

Lydia  Jørgensen
idyl_lj@hotmail.com
Talentchef
KC træner Øst (talent)

Planlægning og koordinering af træningssamlinger og try-out i KC-Øst og KC-Vest (ungdom)
Udtagelse til EM/VM (i samarbejde med Elitechefen, koordinatoren og ungdomstrænerne)
Planlægning op mod EM for udtagne spillere
Elite træner Talentgruppe
Sparringspartner for Elitechefen

Peter Morsing
pmi@volleyball.dk
Beach koordinator Alt administrativt omkring deltagelse i U-EM og U-VM (tilmelding, fly, formularer m.m.)
Tilmelding/afmelding af hold til internationale turneringer, formularer, information til spillere, rådgivning m.m.
Servicering af samt sparringspartner for Elite- og Talentchef
Servicering af spillere med internationale ambitioner
Martin Olafsen
olafsen@email.dk
Sportschef KC Øst
National Coach (damer)
KC træner Øst (senior)

National ansvarlig for udtagne damespillere
Planlægning og koordinering af træningssamlinger i KC-Øst
Kraftcentertræninger
Sparringspartner for Elitechefen
Sparringspartner for KC Øst trænere

Morten Mau
maumorten@gmail.com
Sportschef KC Vest Planlægning og koordinering af træningssamlinger i KC-Vest
Sparringspartner for Elitechefen
Sparringspartner for KC Vest trænere
Robert Zuchowski
volleyball@wp.pl

KC træner Øst (senior)  Kraftcentertræninger
Martin Olesen
martinolesen87@gmail.com

KC træner Øst (senior)  Kraftcentertræninger
Peter Lyø
plyo@mail.tele.dk
National Coach (herrer)
KC træner Vest (senior)
National ansvarlig for udtagne herrespillere
Kraftcentertræninger
Sparringspartner for
Elitechefen
Dennis Spile Hansen
dunnerklumpen@hotmail.com
KC træner Vest
KC træner Vest (talent)

Elite træner Talentgruppe
Kraftcentertræninger
Sparringspartner for Elitechefen
Sparringspartner for Talentchefen

Zeth Odderskov
zethodderskov@gmail.com
Scout  Tilknyttes ad hoc


For flere informationer omkring eliteprojektet kontakt:

Elitechef for beachvolleyball:
Anders Lund Hoyer
Tlf.: +45 2927 0132
Mail: Anders Lund Hoyer

Talentchef for beachvolleyball:
Lydia Jørgensen
Tlf.: +45 2513 2462
Mail: Lydia Jørgensen

Beachvolleyball koordinator:
Peter Morsing
Tlf.: +45 2877 2988
Mail: Peter MorsingKontakt

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
dvbf@volleyball.dk


Ansvarlig for beachvolleyballområdet
Sekretariatschef
Claus Bøllingtoft

Kontakt vedrørende beachvolleyball
Beachvolleyball administrator
Peter Morsing
tour@beachvolley.dk

Elitechef for beachvolleyball
Anders Lund Hoyer
alhoyer@hotmail.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver dig mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der rører sig i dansk volley. Indholdet spænder bredt, og du har til enhver tid mulighed for, at afmelde dig nyhedsbrevet igen.

  
 

Login for administratorer